زمان ارسال سفارش ۱۰تا ۱۲روز کاری بعد از ثبت سفارش می‌باشد